W88top p2p
chứng khoán,  công bố,  hạ số cổ phần,  Kallang Limited,  Kinh tế,  môi trường xanh an phát,  Sở Giao dịch,  sở hữu

Cổ phiếu AAA ‘nổi sóng’, cổ đông ngoại lớn nhất bán gần 2,3 triệu cp

Sau giao dịch, Kallang Limited hạ số cổ phần sở hữu tại Nhựa và Môi trường Xanh An Phát xuống 10,55 triệu cổ phiếu AAA, tương đương 6,16% vốn điều lệ.


Thursday January 01, 1970