W88top p2p
ấn tượng,  chăm chỉ,  đại học,  Kinh tế,  nhân viên,  thu ngân,  thu nhập,  trường Purdue

Sinh viên ‘cổ phần hóa’ bản thân rồi bán cho nhà đầu tư

Để có tiền học đại học, cô Amy Wroblewski cũng như một số sinh viên khác đã bán đi một phần tương lai của mình. Trong vòng 8,5 năm, mỗi tháng có phải trả một tỉ lệ % nhất định trong thu nhập của cô cho các “nhà đầu tư”.


Thursday January 01, 1970