W88top p2p
cơ chế,  Cộng đồng,  công khai,  giám sát,  Kinh tế,  minh bạch,  nguyên tắc,  tự nhận

VCCI: Cần hạn chế điều khoản ‘mật’ với hợp đồng BT, BOT

Trong nhiều hợp đồng PPP hiện nay có điều khoản về bảo mật hợp đồng. Tuy nhiên, VCCI cho rằng, hoạt động của các cơ quan Nhà nước lại phải đáp ứng nguyên tắc công khai, minh bạch (Điều 28 của Hiến pháp) trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước.


Thursday January 01, 1970