W88top p2p
bãi bỏ dạy thêm học thêm,  dạy thêm,  dạy thêm trái phép,  giáo viên dạy thêm,  giấy phép tổ chức dạy thêm,  Học hành,  học thêm,  Thông tư 17

Nhiều nơi đang dạy thêm trái pháp luật, phải ngừng lại ngay lập tức

Tới thời điểm này hầu hết các điều trong Thông tư 17 trên đều đã bị bãi bỏ, nhưng việc dạy thêm vẫn diễn ra tràn lan theo kiểu thách thức pháp luật.


Thursday January 01, 1970