ấn độ,  công ty Cổ phần VN Pharma,  Công ty VN Pharma,  H-Capita,  lộ bí mật Nhà nước,  Ngô Nhật Phương,  Nguyễn Minh Hưng,  Pháp đình,  thuốc giả,  viện kiểm sát,  VN Pharma

Xét xử vụ VN Pharma: Bác bỏ nhiều quan điểm của Bộ Y tế

Theo VKSND TP HCM, có những cơ sở quan trọng để khẳng định lô thuốc H-Capita 500 mg Caplet 9.300 hộp chữa bệnh ung thư mà các bị cáo mua về bán cho người bệnh là thuốc giả về xuất xứ và chất lượng


Thursday January 01, 1970