W88top p2p
dịch Covid-19,  doanh nghiệp,  đường sắt Việt Nam,  Kinh tế,  lãi suất,  Nhà nước,  Tập đoàn Xăng dầu,  Thủ tướng chính phủ,  Vietnam Airlines

19 tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được vay vốn lãi suất 0%, thời hạn 3 năm: Đề xuất bất khả thi!

Trước tình trạng thua lỗ của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã đề xuất cơ chế cho các đơn vị này vay ngân hàng với lãi suất 0%, thời hạn cho vay tối thiểu 3 năm.


Thursday January 01, 1970