W88top p2p
đầu tư,  điều kiện,  giá dầu thô,  Kinh tế,  nền kinh tế,  nền kinh tế thế giới,  ngành dầu khí,  thuận lợi

Điều gì khiến cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong thời gian gần đây?

Sự phục hồi mạnh mẽ của giá dầu thô từ cuối năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam đẩy mạnh hoạt động thăm dò sau nhiều năm không chú trọng đầu tư.


Thursday January 01, 1970